TipSonenBreugel TipSonenBreugel TipSonenBreugel

Uw mening over Son en Breugel Aanmelden

16-12-2019

Gemeentelijke begroting

Publieke raadpleging onder de inwoners van Son en Breugel over de gemeentelijke begroting

Onlangs is bekend geworden dat de gemeente Son en Breugel een miljoen te kort heeft op de begroting. Voor het burgerpanel TIPMooiSonenBreugel was dit aanleiding om een vragenlijst over dit onderwerp op te stellen en op zoek te gaan naar de mening van de burgerpanelleden. Het burgerpanel is een uniek digitaal middel om de betrokkenheid en de mening van de leden anoniem te peilen. Zo’n honderdvierentwintig inwoners bogen zich deze week over de gemeentelijke begroting. De (ontwerp)begroting 2019-2022 is online te bekijken op de site van de gemeente.

In de gemeentelijke begroting worden de plannen voor de komende jaren (financieel) op een rijtje gezet. De respondenten geven in de top drie aan dat zij bij het opstellen van de begroting de nadruk willen leggen op veiligheid, zorg en onderwijs. In tegenstelling tot de eerste vraag van het onderzoek, werd bij vraag twee de mening gevraagd waar de respondenten bij het opstellen van de begroting juist niet de nadruk willen leggen. Gemeentelijke belastingen worden het vaakst op de eerste plaats gezet, terwijl lokaal ondernemerschap gemiddeld het hoogst scoort. Verder geven respondenten aan dat zij niet de nadruk willen leggen op werkgelegenheid, culturele activiteiten en sport.

Gelijk houden 

Over de stelling ‘Ik vind dat de belastingen in alle gemeenten gelijk moeten zijn’ is 48 procent het oneens. “Als de gemeente extra activiteiten wil ontwikkelen, heeft ze daar meer geld voor nodig in verband met gemeenten die weinig ondernemen. Iedere gemeente moet bepalen hoeveel ze wil besteden en waaraan. Dat bepaalt dus ook de hoogte van de gemeentebelastingen”, aldus een van de respondenten.

Om het gat van een miljoen te dichten, gaat de gemeente Son en Breugel de OZB verhogen. De OZB voor woningbezitters en -gebruikers wordt twee procent verhoogd, niet-woninggebruikers gaan drie procent meer betalen en niet-woningeigenaren zelfs acht procent. Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan dat zij niet achter de verhoging staan. Argumenten zijn dat er andere belastingen zijn om de begroting sluitend te krijgen. Verder wordt aangegeven dat de gemeente minder kan uitgeven, de kosten verlaagd kunnen worden, de belasting niet moet worden verhoogd, en dat onnodige uitgaven geschrapt moeten worden. De Gentiaansloot wordt ook als argument gebruikt. Een respondent laat in een reactie weten om de sloot in de Gentiaan te laten voor wat die is en verstandigere keuzes te maken in de begroting in plaats van het op de inwoners af te rekenen.

Legeskosten

De kosten die de burger betaalt aan de gemeente voor het aanvragen van bijvoorbeeld een vergunning, de legeskosten, gaan ook omhoog. Veel respondenten verbazen zich hierover. Het gebruik van de computer had er toch toe moeten leiden dat deze zaken minder energie en tijd kosten en dus minder geld hoeven te kosten, is in de toelichting te lezen.

 

Huisdierenbelasting

In de gemeente Son en Breugel wordt tot nu toe geen hondenbelasting geheven. Uit het onderzoek blijkt dat veel respondenten positief reageren op de vraag of er hondenbelasting geheven zou moeten worden. Toch zijn er ook negatieve reacties te lezen in het rapport. In Son en Breugel zijn geen voorzieningen voor honden en de gemeente heeft geen uitgaven om de hondenpoep op te ruimen. “Waarom dan belasting heffen. Dat is burgers pesten omdat de gemeente zijn zaakjes niet op orde heeft”, aldus een van de respondenten. Behalve dat mensen pleiten voor hondenbelasting, geven zij ook aan dat er dan kattenbelasting of zelfs huisdierenbelasting geheven zou moeten worden. ‘Er zijn meer huisdieren die overlast veroorzaken’ is een veel gemaakte opmerking.

 

Tips gegeven

Als laatste werden aan de respondenten tips gevraagd voor de gemeente Son en Breugel rondom eventuele belastingverhoging en bezuinigingen. Veel respondenten hebben gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. De complete lijst met tips kunt u lezen op www.tipmooisonenbreugel.nl

 

Praat- en denk mee

In 2020 gaat TIPMooiSonenBreugel weer nieuwe raadplegingen versturen naar de burgerpanelleden. Centraal in deze vragenlijst staan de lokale actualiteiten. Iedere keer wordt op zoek gegaan naar antwoorden, tips en oplossingen. Wil jij meepraten en meedenken? Meld je dan gratis aan op www.tipmooisonenbreugel.nl en geef je mening en oplossing! Het aanmelden kost slechts enkele minuten.


Download resultaten